Lid worden

Wilt u graag lid worden bij de vereniging Rijden Is Kunst?

Dan kunt u onze tarieven vinden op de site onder het kopje contributies.

Dan kunt u rustig kijken welk lidmaatschap of abonnement bij u past.

Dan kunt u altijd contact opnemen met het bestuur voor eventuele vragen, zie het bestuur voor telefoonnummers.

Dan kunt u 3 proeflessen meerijden bij onze 2 instructeurs (3 lessen totaal)

weet u het al…
Download hier: aanmeldingsformulier2013 en contributie2014 en stuur ingevuld naar het op het formulier vermelde adres of naar secretariaat.rik@gmail.com.
(Formulieren zijn up to date voor 2015 enkel naam is nog niet aangepast)

Tarievenlijst 2015

Lessende leden: jullie betalen aan RIK € 25 +   € 240 = € 265 per jaar.  Hier komen de kosten voor de diensten van de KNHS nog bij.

Lessende abonnees: jullie betalen aan RIK €25 + €240 = € 265 per jaar.

Startkaartleden: jullie betalen aan RIK € 25 per jaarKNHS leden: jullie betalen aan RIK € 25 per jaarRIK abonnees: jullie betalen aan RIK € 25 per jaar

Gebruik buitenbak: jullie betalen aan RIK € 25 + € 70 = € 95 per jaar Ereleden hoeven de basiscontributie á €25 NIET aan RIK te betalen.

Iedereen die een startpas heeft, wordt nog € 3,50 in rekening gebracht voor kringkosten NOP-NWO, dit is per startkaart.

Misschien ten overvloedde; Abonnees zijn niet ingeschreven bij de KNHS en hebben geen stemrecht wanneer er binnen de vereniging over KNHS zaken gestemd mag worden. Leden  staan wel bij de KNHS ingeschreven en hebben dit recht dus wel.